Termeni și condiții de utilizare a site-ului

crop360.agricover.ro

 1. Informații despre site-ul crop360.agricover.ro

Site-ul crop360.agricover.ro („Site-ul”) este deținut de societatea Agricover Technology SRL  („Agricover”), cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de înregistrare 43154623, număr de ordine în registrul comertului J23/4637/2020, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 19.045.000,00 lei, aport în numerar, împărțit în 1.904.500 părți sociale, cu valoarea nominală de 10,00 lei fiecare, cont bancar nr. RO76BRDE450SV75903954500, deschis la BRD-Group Societe Generale, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: [email protected], reprezentata legal prin Dobre Liviu – Administrator Unic.

 

 1. Obiectul termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile („Termenii și Condițiile”) au ca obiect stabilirea modalitaților prin care Agricover pune la dispoziția Utilizatorilor site-ului crop360.agricover.ro („Utilizatorii”) respectiv a condițiilor prin care Utilizatorii au acces și folosesc acest site.

Orice conexiune la site este subordonată respectării Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului, pe care Agricover își rezervă dreptul de a îi modifica sau de a îi actualiza în orice moment.

Accesul și utilizarea site-ului are drept consecință consimțământul dumneavoastră cu privire la termenii și condițiile prezente.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descriși în prezenta politică, vă sfătuim să nu utilizați acest site. Considerăm că prin continuarea utilizării site-ului confirmați că ați citit și acceptat în totalitate acești termeni și condiții.

Agricover nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.

 

 1. Accesul la site

Agricover depune toate eforturile pentru a menține accesibil site-ul. Se precizează ca în scopul mentenanței, actualizării și pentru orice alt motiv cu precădere de ordin tehnic, accesul la site poate fi întrerupt. Agricover nu este în niciun caz responsabil de aceste întreruperi și de consecințele care pot sa decurgă pentru Utilizatori. Magazinul online poate fi folosit doar de către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Orice persoană sub vârsta de 18 ani poate folosi magazinul online numai cu acordul parinților sau tutorelui legal. Pentru a confirma corectitudinea datelor  furnizate în procesul înregistrării în magazinul online, Utilizatorul primește un e-mail cu solicitarea de a-și confirma datele.

 

 1. Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul (datele, informațiile, ilustrațiile, logo-urile, mărcile, etc.) care apar sau sunt disponibile pe site sunt protejate de dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și sunt proprietatea exclusivă a editorilor respectivi. Orice copie, reproducere, reprezentare, adaptare, transformare, modificare, difuziune, integrală sau parțială este ilegală cu excepția unei copii unice, pe un singur computer și să fie rezervată în mod exclusiv folosirii private de către cel care a efectuat copierea.

Elementele prezentate în acest site sunt susceptibile de a fi modificate fără preaviz și sunt puse la dispoziție fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau tacită, nu pot da prilej la niciun drept la despăgubire. Informațiile și imaginile conținute pe site sunt protejate prin dreptul de autor (copyright) © 2022 Agricover sau dreptul de autor al partenerilor săi. 

Orice sesizare cu privire la încălcarea dreptului de autor se va face la adresa de email: [email protected].
Utilizatorii sunt exclusiv răspunzători pentru orice comunicare transmisă prin intermediul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la veridicitatea și acuratetea lor.

 

 1. Utilizarea documentelor

Niciun document provenit de pe site nu poate fi copiat, reprodus, publicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit oricare ar fi modalitatea, cu excepția cazului unei simple înregistrări a documentelor pe un computer personal pentru utilizarea personală de către Utilizator și doar în scopuri necomerciale. În această ipoteză, Utilizatorii trebuie să păstreze intacte menționările asupra proprietății. Transformarea sau modificarea acestor documente sau utilizarea lor într-un alt scop constituie infracțiune.

 

 1. Poșta electronică

Pentru a coresponda cu Agricover prin poșta electronică, Utilizatorii vor trebui să completeze formularele de corespondență electronică menționate pe site. Răspunsurile formulate de către Agricover la email-uri nu vor putea fi asimilate sau nu vor putea constitui dovada exercitării unei activități publicitare, promoționale sau comerciale pe teritoriul țării de destinație a răspunsurilor.

 

 1. Limitarea responsabilității

Documentele și informațiile difuzate pe site sunt furnizate ca atare fără nicio garanție expresă sau tacită de oricare fel ar fi. Agricover își rezervă dreptul de a modifica sau de a corecta conținutul site-ului în orice moment, fără preaviz. Agricover nu va putea fi ținut responsabil în caz de contaminare a materialelor informatice ale Utilizatorilor în urma răspândirii unui virus sau a altor infectări informatice. Utilizatorilor acestui site le revine obligația de a lua toate măsurile adecvate astfel încat să își protejeze propriile date și/sau programe de contaminare cu eventualii viruși care circulă în rețeaua internet.

În niciun caz Agricover, angajații săi, furnizorii săi sau partenerii mentionați pe site nu vor putea fi ținuți responsabili, cu titlul unei acțiuni în responsabilitate contractuală, în responsabilitate delictuală sau al oricărei alte acțiuni, al oricărei pagube directe sau indirecte, incidente sau accesorii, sau al oricărei naturi ar fi sau al oricărui prejudiciu, cu precadere, de natură financiară sau comercială, rezultând din utilizarea site-ului sau a unei informații oarecare obținute pe site-ul său.

Site-ul poate conține legături simple sau mai semnificative către site-urile partenere sau ale terților. Agricover nu exercită niciun control asupra acestor site-uri și nu asigură în consecință nicio responsabilitate cu privire la disponibilitatea acestor site-uri, la conținutul, publicitatea, produsele și/sau serviciile disponibile pe sau de la aceste site-uri. Astfel, Agricover nu va fi deloc responsabil de daunele directe sau indirecte care pot surveni cu ocazia accesului Utilizatorilor pe site-ul partenerului sau a utilizării acestui site, de nerespectarea conținuturilor sau a serviciilor cu orice reglementare sau orice atingere la drepturile terților. Agricover declină orice responsabilitate cu privire la informațiile, materialele, programele site-urile legate prin legaturi de tip hypertext la site.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, Agricover își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea apărută, dacă produsul nu s-a livrat încă.

Activarea pachetelor de produse și/sau servicii disponibile în site și comandate de către Utilizatori are loc doar după acceptarea plății acestora de către Agricover prin intermediul serviciului de plată online diponibil în platformă.

Caracteristicile produselor/serviciilor prezentate pe site sunt furnizate/preluate/puse la dispoziție de producători și/sau furnizori, Agricover neasumându-si răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.

Prețurile produselor/serviciilor de pe acest site sunt informative și pot suferi modificări. Promoțiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita stocurilor disponibile.  Toate produsele prezentate pe acest site sunt disponibile în limita stocului fizic disponibil. În cazul epuizării stocului, Agricover va oferi alternative prin prezentarea altor produse asemănătoare ca și aspect și specificații tehnice cu produsul comandat al cărui stoc s-a epuizat.

De asemenea, imaginile sunt afișate pe site cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot fi diferite de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători/furnizori.

Vă informăm că eventualele reclamații privind deficiențele estetice ale produselor, vor fi luate în considerare și vor fi analizate doar dacă acestea se reclamă în primele 2 zile de la momentul recepției produsului.

 

 1. Transferul proprietății Produselor

Proprietatea și riscurile asupra Produselor vor fi transferate Clientului, sub condiția efectuării plății de către Client, la livrare în locația indicată în comandă (prin livrare întelegând semnarea de către Client, la momentul recepționării Produselor, a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire a facturii în cazul livrărilor efectuate prin mijloace proprii ale Agricover).

Prin semnarea documentelor menționate anterior și după verificarea produselor livrate, Clientul confirmă recepția cantitativă și calitativă a acestora și nicio reclamație ulterioară nefiind acceptată.

 

 1. Cum să cumperi din magazinul online

9.1.         Înrolarea și validarea entităților juridice în plaformă

9.1.1      Crearea contului de Utilizator

Utilizatorul selectează opțiunea „CREAZĂ CONT” din platforma crop360.agricover.ro, apoi „ÎNREGISTREAZĂ-TE ACUM” unde va completa următoarele câmpuri: e-mail, parola, confirmare parola, număr de telefon, nume și prenume, numele cu care se va identifica în platformă.

9.1.2      Înregistrare persoană fizică

Prin accesarea meniului „SETĂRI” și selectarea opțiunii „ÎNREGISTREAZĂ-TE CA PERSOANĂ FIZICĂ” Utilizatorul se va putea înregistra ca persoana fizică, astfel:

 • completează câmpurile obligatorii (marcate cu steluță): cod numeric personal (CNP), precum și Agentul de Vânzări dacă înrolarea în platformă a fost făcută prin intermediul unui Agent de Vânzări;
 • încarcă cartea de identitate aferentă;
 • își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile de utilizare a platformei, butonul de înregistrare fiind accesibil doar ulterior acceptării termenilor și condițiilor.

9.1.3.    Adăugarea entității lor de catre Utilizator

După finalizare înregistrării ca persoană fizică, Utilizatorul va putea inregistra entitățile sale juridice. Tipul de entitati jurdice ce pot fi adăugate în platformă sunt:

 • PERSOANE JURIDICE:
 • Societati Agricole (SAG);
 • Cooperative AGRICOLE (CA);
 • Societati in nume colectiv (SNC);
 • Societati in comandita simpla (SCS);
 • Societati pe acțiuni (SA);
 • Societati in comandita pe actiuni (SCA);
 • Societati cu răspundere limitată (SRL);
 • Persoane fizice autorizate (PFA);
 • Intreprinderi individuale (II);
 • Intreprindere familiale (IF);

Pentru adăugarea „PERSOANELOR JURIDICE”, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii:

 • denumirea completă a entității juridice;
 • codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala (CUI);
 • numărul de înregistrare în Registrul Comerțului;
 • tipul entității juridice;
 • județul;
 • localitatea.

În cazul în care Utilizatorul care adaugă entitatea persoana juridică nu este și Reprezentantul legal acesteia (conform Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului), este necesară descărcarea „ÎMPUTERNICIRII” din opțiunea „DESCARCĂ ÎMPUTERNICIRE”, completarea și semnarea acesteia de către Reprezentantul legal entității juridce și încărcarea acesteia în contul de utilizator.

 • PERSOANE FIZICE – persoane fizice inregistrare fiscal:

Pentru adăugarea PERSOANELOR FIZICE INREGISTRARE FISCAL, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii:

 • denumirea completă;
 • codul numeric personal (CNP) sau codul de inregistrare fiscala (CUI);
 • județul;
 • localitatea.

După adăugarea entităților, statusul acestora va fi „NEVALIDAT”, însă Utilizatorul va putea să achiziționeze abonamentul „FERMA MEA”.

9.1.4      Validarea contului

În termen de 24 de ore de la finalizarea procesului de adăugare entitate, Echipa SupportCrop360 va verifica datele introduse de catre Utilizator și  documentele puse la dispoziție de către acesta, pe baza inregistrarilor publice ce rezulta din Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin intermediul portalului RECOM ONLINE.

În cazul în care toate datele introduse și documentele aferente sunt corect prin raportare Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin intermediul portalului RECOM ONLINE, entitățile vor fi aprobate în platformă.

În cazul în care există o neconcordanță între datele și documentele încărcate și informațiile ce rezulta din prin raportare Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin intermediul portalului RECOM ONLINE, în termen de 24 de ore de la finalizarea procesului de adăugare entitate, un membrul al echipei SupportCrop360 va contacta Utilizatorul pentru clarificarea situației și va solicita documentele obligatorii necesare, precum și cele adiționale în vederea aprobării entității în platformă. Utilizatorul are la dispoziție un termen de maxim 7 zile calendaristice de la solicitarea echipei SupportCrop360 pentru retrimiterea documentelor clarificatoare.

În situația în care Utilizatorul nu va trimite documentele solicitate de către Echipa SupportCrop360 în termenul de 7 zile calendaristice, solicitarea Utilizatorului de adăugare entitate va fi respinsă, respectiva entitate fiind radiata din platformă. Ulterior, Utilizatorul va fi informat despre radierea din platformă a entitatii respective și i se vor comunica motivele radierii acesteia, perioada de returnare a banilor, precum și posibilitatea de a relua procesul de adăugare entitate.

 

9.2.     Plasarea comenzii și disponibilitatea produselor

Achizționarea produselor de subscripție și senzori GPS se face accesând zona „Abonamente Crop360”. Produsul „Subscripție” poate fi achiziționat o singură dată pe an, împreună cu alte produse listate.

Adaugă Produsele dorite în coșul de cumpărături prin introducea cantității dorite și apăsarea butonului „Adaugă în coș.” Poți adăuga în coș mai multe produse, din categorii diferite, cu mențiunea că produsul GPS este dependent de produsul Subscripție, și nu poate fi achiziționat fără a fi achiziționat deja produsul Subscripție.

Comanda va fi finalizată prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile disponibile.

Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi și implicit nici rezervarea automată a produsului respectiv.

 

9.3.     Anularea Comenzii

Clientul poate solicita anularea comenzii înainte de livrarea acesteia prin transmierea unei solicitări prin email: [email protected].

 

9.4.     Prețurile

Prețurile produselor existente în cadrul magazinului online sunt exprimate în lei și includ T.V.A. în conformitate cu legislația în vigoare.

 

9.5.     Facturarea

Agricover va emite catre Client o factură pentru Produsele livrate, Clientul avand obligația să furnizeze corect și complet toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

 

9.6.     Livrarea

Agricover va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor de livrare. Agricover va efectua livrarea Produselor și Serviciilor doar pe teritoriul României.

Livrarea Produselor se va face prin curier sau prin mijloace proprii ale Agricover.

 

9.7.     Plata

Produsele comandate pot fi achitate prin două metode de plată disponibile în magazinul online Agricover:

 • plata prin card bancar
 • plata prin transfer bancar

 

9.8.     Politica de retur

Clientul are dreptul să returneze un Produs în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare în conformitate cu OUG nr. 34/2014.

Agricover va rambursa Clientului suma achitată în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client cu privire la returul Produselor comandate. Suma aferentă va fi returnată astfel:

 • pentru Comenzile achitate cu card bancar – prin restituire în contul din are a fost efectuată inițial plata;
 • pentru Comenzile achitate prin transfer bancar – prin virament bancar în contul Clientului.

 

 1. Garanția produselor

Toate produsele comercializate prin intermediul site-ului beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Agricover respectă garanția legală de conformitate.

 

 1. Forță majoră

Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile ce îi revin în baza termenilor și condițiilor ori a contractului dintre părți dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră, așa cum este definită ea de către legea română, cu condiția dovedirii evenimentului de forță majoră în termen de 15 zile calendaristice de la producere cu certificat de forță majoră emis de organismele abilitate.

Partea care invocă un eveniment de forţă majoră este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi producerea acestuia în termen de maxim 5 zile calendaristice de la producere şi să ia măsurile care se cuvin în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

Situaţiile de lipsă de lichidităţi nu sunt considerate de către părţi ca fiind evenimente de forţa majoră şi nu le exonerează de răspunderea contractuală.

 

 1. Conciliere amiabilă

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutați puteți lua legatura pentru o consiliere internă gratuită la telefon: 021.336.46.45 sau pe email: [email protected].

 1. Jurisdicția și legea aplicabilă

Orice litigiu cu privire la site, la prezenta notificare legală sau decurgând din, sau în legatură cu achiziția de produse și/sau servicii prin intermediul site-ului crop360.agricover.ro va fi soluționat de instanța de judecată material competentă de la sediul Agricover, legea aplicabilă fiind legea română indiferent de parți sau circumstante.

Termenii și Condițiile se completează cu prevederile Codului Civil şi ale altor acte normative care reglementează raporturile juridice dintre profesionişti şi care, eventual, ar deveni incidente în raporturile de faţa.

Utilizarea site-ului crop360.agricover.ro  înseamnă acordul dumneavoastră expres la aplicarea prezentei clauze jurisdictionale. În cazul în care una dintre dispozițiile acestei notificări legale va fi declarată ilegala, nulă sau neaplicabilă oricare ar fi motivul, aceasta va fi considerată ca nefăcând parte din acestă notificare legală și nu va afecta validitatea și nici aplicarea celorlalte dispoziții.

 

 1. Feedback

Feedback-ul Utilizatorului este foarte important pentru noi și îl asteptăm telefonic la 021.336.46.45 sau pe email: [email protected].

Utilizatorul va primi un răspuns oficial în maxim 48 de ore lucrătoare de la primirea de către Agricover a feedback-ului Utilizatorului.

 

 1. Confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informatiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Agricover, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale. Agricover se angajează să nu dezvaluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Agricover nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse pe site conform acestor Termeni și Condiții.

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în Politica de confidențialitate.

 

 1. Dispoziții finale

 În cazul în care, din indiferent ce motiv, orice clauză din acești termeni și condiții se va dovedi nulă, inaplicabilă sau nevalabilă, ea va fi înlocuită cu o clauză validă, cât mai aproape ca sens de clauza inițială.

Nevalabilitatea/ineficacitatea unei clauze/prevederi din acești termeni și condiții nu va afecta valabilitatea/aplicabilitatea celorlalte clauze/prevederi, care vor continua să se aplice nemodificate.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙